Γεωθερμία

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Η περιοχή Νέου Εράσμιου Ξάνθης γεωγραφικά βρίσκεται στις ανατολικές όχθες των εκβολών του ποταμού Νέστου και ανήκει στον ιζηματογενή χώρο της λεκάνης του Πρίνου - Δ. Νέστου, που με τη σειρά του αναπτύχθηκε στη γεωτεκτονική ζώνη της μάζας της Ροδόπης. Το γεωθερμικό πεδίο αναπτύσσεται γύρω από το χωριό Εράσμιο, βόρεια μέχρι το Άβατο, ανατολικά μέχρι τα Μάγγανα, δυτικά μέχρι τον ποταμό Νέστο και νότια μέχρι την παραλιακή ζώνη. Η όλη περιοχή συνολικής έκτασης 40km2 ερευνήθηκε ως προς τη γεωλογική, στρωματογραφική και τεκτονική της δομή, ενώ η έρευνα συμπεριέλαβε την θερμομετρική γεωχημική και γεωθερμική μελέτη. Το εντοπισμένο γεωθερμικό κοίτασμα που αναπτύσσεται γύρω από το Ν. Εράσμιο Ξάνθης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας όπου οι στρωματοποιημένοι υδροφόροι τροφοδοτούνται από ένα σύστημα ενεργών ρηγμάτων του υποβάθρου της Ροδοπικής ζώνης. Με βάση τις εκτεταμένες γεωθερμικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η κύρια γεωθερμική ανωμαλία αναπτύσσεται σε μια έκταση 15-20 km2 με τιμές γεωθερμικής βαθμίδος που φθάνουν τους 25°/100 m. με μία αντίστοιχα υψηλή ροή θερμότητος και τέτοια ποιότητα και χημική σύσταση γεωθερμικών ρευστών που προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τυπολογία στο συγκεκριμένο Γεωθερμικό Κοίτασμα.