Γεωθερμική ενέργεια

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English

Η Γεωθερμία

Στην περιοχή Νέου Εράσμιου Ξάνθης, ενός μικρού χωριού στο νομό Ξάνθης, και συγκεκριμένα στο υπέδαφος της, εντοπίζεται ένας από τους σημαντικότερους γεωθερμικούς ταμιευτήρες στην Ελλάδα. Η θερμοκρασία των γεωθερμικών ρευστών στην περιοχή βρίσκεται σε βάθος 200-500 μέτρων και αγγίζει τους 65 ℃.

Η εταιρία μας αξιοποιεί τη γεωθερμική ενέργεια της περιοχής όπου σε σύγχρονες ξηραντικές μονάδες το ζεστό νερό από το υπέδαφος μετατρέπεται σε θερμό αέρα για την ήπια αφυδάτωση φρούτων και λαχανικών της ελληνικής γης.

Τα πλεονεκτήματα της γεωθερμίας για την παραγωγή αφυδατωμένων προϊόντων είναι πολλαπλά. Αρχικά, η ποιότητα των τελικών προϊόντων είναι υψηλή, καθώς η αφυδάτωση γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία (<55 ℃) με αποτέλεσμα τα διαθρεπτικά και γευστικά στοιχεία των προϊόντων να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, διοχετεύεται συνεχώς φρέσκος αέρας στο θάλαμο των ξηραντηρίων χωρίς να γίνεται μερική ανακύκλωση του αέρα.

Σημαντικότατο όφελος φυσικά, αποτελεί και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας περιορίζεται σημαντικά σε σχέση με την παραγωγή με συμβατικά καύσιμα.

-κείμενο-1-1.jpg

GET IN TOUCH

Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable.